BMI Calculator (Body Mass Index) โปรแกรมสำหรับเปรียบเทียบน้ำหนักกับความสูง

เพิ่มเติม
BMI Calculator (Body Mass Index) : เป็นโปรแกรมสำหรับเปรียบเทียบน้ำหนักกับความสูงของคุณว่าคุณผอมหรืออ้วนเกินไปหรือปกติ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับ จะเอาเด็กๆ มาวัดไม่ได้ เพราะว่าดัชนีที่โปรแกรมนี้ใช้นั้นไม่ใช่ดัชนีสำหรับเด็ก โดยจะแบ่งเป็นหมวดปกติ, ผอม, อ้วน, ท้วม โปรแกรมนี้ให้คุณเทียบดรรชนีได้เลยโดยต้องเรียนรู้สูตรในการคำนวณใดๆ ทั้งสิ้นเลยครับ โปรแกรมนี้สามารถรองรับได้ทั้งระบบมาตราวัดแบบอังกฤษ และแบบเมตริก แค่เพียงคุณใส่ความสูงและนำหนักลงไปเท่านั้น แล้วโปรแกรมนี้จะแสดงค่า BMI และแนะนำว่าคุณควรจะปรับมันยังไง ถ้าค่า BMI ของคุณเกิน 25 คุณจะถูกพิจารณาว่าอ้วนและมัความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นการคำนวณเบื้องต้นก่อนที่จะไปพบแพทย์นะ