ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมเปิด PHP

โปรแกรม phpWeb 6.20 สำหรับจำลองเครื่องเป็นเว็บ Server รองรับการทำงานภาษา PHP

เพิ่มเติม
phpWeb โปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องเป็นเว็บ Server รองรับการทำงานภาษา PHP เวอร์ชั่น 5.2.8 ฐานข้อมูล SQLite มาพร้อมกับตัว Zend Optimizer ให้เรียบร้อยเสร็จสับ สำหรับเจ้าโปรแกรมตัวนี้สามารถพกพาติดตัวกับ USB ได้ตลอดอยากใช้งานกับเครื่องไหนก็เปิดขึ้นใช้งานได้ทันที.. สะดวกเพราะเจ้าตัวโปรแกรมมีขนาดเล็ก ต้องลอง