ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมแปลง Excel Spreadsheet

Convert Excel Spreadsheet to HTML โปรแกรมสำหรับแปลง Excel Spreadsheet

เพิ่มเติม
Convert Excel Spreadsheet to HTML : เป็นโปรแกรมสำหรับแปลง Excel Spreadsheet เป็น HTML แบบ Batch ซึ่งโปรแกรมนี้สามรถที่จะแปลงไฟล์ Excel .XLS เป็นไฟล์ HTML หลายๆ ไฟล์ในครั้งเดียวเพื่อประหยัดเวลาของคุณ คุณสมบัติของโปรแกรมนี้คือการแปลง Excel Spreadsheet เป็น HTML แบบ Batch เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา, รองรับ Command Line, สามารถสร้างไฟล์ Log, ลบไฟล์ Image เมื่อทำการแปลงเสร็จด้วยครับ, และยังสามารถบีบอัดไฟล์ HTML ที่ออกมาได้ด้วย