ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรมแสดง Spec คอมพิวเตอร์

BGinfo โปรแกรมแสดง Spec คอมพิวเตอร์บนหน้าจอ

เพิ่มเติม
BGinfo : โปรแกรมที่ช่วย ตรวจสอบ รายละเอียดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยโชว์ข้อมูล Spec ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เห็น และ ข้อมูลที่โปรแกรม BGinfo โชว์นั้นก็ แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ อย่างชัดเจน และ สามารถปรับตำแหน่งว่าง ข้อมูลนั้นได้ตามต้องการ