ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม บันทึก แก้ไข แต่งเสียง

โปรแกรม Audacity 1.3.10 Beta แก้ไข บันทึกเสียงต่าง ๆ สำหรับ Windows, MAC GNU / Linux และระบบปฏิบัติการอื่นๆ

เพิ่มเติม
Update! เวอร์ชั่น Beta ออกมาให้ลองเล่นแล้วครับ เป็นโปรแกรมแก้ไข บันทึกเสียงต่าง ๆ สำหรับ Windows, MAC GNU / Linux และระบบปฏิบัติการอื่นๆ โดยความสามารถคร่าว ๆ ก็ บันทึก Radio แปลงไฟล์เสียงบันทึกเป็น CD, การแก้ไข ปรับแต่งเสียงต่าง ๆ เอง.. และอื่น ๆ

โปรแกรม Audacity 1.3.9 Beta แก้ไข บันทึกเสียงต่าง ๆ สำหรับ Windows, MAC GNU / Linux

เพิ่มเติม
Update! เป็นโปรแกรมแก้ไข บันทึกเสียงต่าง ๆ สำหรับ Windows, MAC GNU / Linux และระบบปฏิบัติการอื่นๆ โดยความสามารถคร่าว ๆ ก็ บันทึก Radio แปลงไฟล์เสียงบันทึกเป็น CD, การแก้ไข ปรับแต่งเสียงต่าง ๆ เอง.. และอื่น ๆ

โปรแกรม Audacity 1.3.8 Beta แก้ไข บันทึกเสียงต่าง ๆ สำหรับ Windows, MAC GNU / Linux

เพิ่มเติม
เป็นโปรแกรมแก้ไข บันทึกเสียงต่าง ๆ สำหรับ Windows, MAC GNU / Linux และระบบปฏิบัติการอื่นๆ โดยความสามารถคร่าว ๆ ก็ บันทึก Radio แปลงไฟล์เสียงบันทึกเป็น CD, การแก้ไข ปรับแต่งเสียงต่าง ๆ เอง.. และอื่น ๆ