ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม ปรับจอภาพ

โปรแกรม UltraMon 3.0.4 Beta ควบคุมให้สามารถเปิดดูรายละเอียดให้กลมกลืนดูต่อเนื่องเหมือนจอเดียว

download
เคยเห็นหน้าจอตามห้าง 2-3 หน้าจอแต่เป็นภาพติดกันหรือเปล่าครับ โปรแกรมนี้เองสามารถช่วยท่านได้ แม้จะมี 2 หรือ 3 จอ ก็ควบคุมให้สามารถเปิดดูรายละเอียดให้กลมกลืนดูต่อเนื่องเหมือนจอเดียวได้ครับ
[close]