ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม แผนที่ ดาวเทียม

โปรแกรม Google Earth 5.1.3506 Beta ช่วยให้คุณสามารถบินไปได้ทุกที่ในโลก เพื่อดูภาพถ่ายจากดาวเทียม

download
Update! Google Earth จะช่วยให้คุณสามารถบินไปได้ทุกที่ในโลก เพื่อดูภาพถ่ายจากดาวเทียม รวมทั้งแผนที่ และภูมิประเทศ สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ ตั้งแต่กาแล็กซีที่อยู่นอกอวกาศไปจนถึงหุบเขาลึกใต้มหาสมุทร คุณสามารถสำรวจเนื้อหาทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งได้บันทึกสถานที่ต่างๆ ที่คุณเดินทางมาแล้ว และใช้ข้อมูลร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย

โปรแกรม Google Earth 5.0.11733.9347 Beta ดูภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ ภูมิประเทศ สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ

download
Google Earth ช่วยให้คุณสามารถบินไปที่ใดก็ได้ในโลก เพื่อดูภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ ภูมิประเทศ สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ จากแกแล็กซีไปจนถึงอวกาศชั้นนอก จากหุบผาไปจนถึงมหาสมุึทร คุณสามารถสำรวจเนื้อหาทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่มากมาย บันทึกสถานที่ต่างๆ ที่คุณเดินทางมาแล้ว และใช้ข้อมูลร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย
[close]