ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม ไร้ท์แผ่น CD DVD

โปรแกรม FinalBurner Free 2.14.0.166 สำหรับเขียนแผ่น ไรท์แผ่น CD, DVD

download
FinalBurner เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับเขียนแผ่น ไรท์แผ่น CD, DVD ไม่ว่าจะเป็นการ Burn หนัง เพลง ออดีโอ วิดีโอ รวมไปถึงไฟล์ Data ข้อมูลต่าง ๆ สามารถออกแบบไฟล์แบบ Auto Run ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
[close]