ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม Expense Manager ฟรี

Expense Calculator โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายแบบง่ายๆ

เพิ่มเติม
ในยุคที่เศรษฐกิจตกสะเก็ดทำให้ผู้คนต่างต้องรัดเข็มขัดเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นนี้ทำให้การใช้เงินอย่างเป็นระเบียบแบบแผนเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งนัก ดังนั้นการทำบัญชีรับจ่ายในชีวิตประจำวันหรือประจำครัวเรือนจึงเป็นเรื่องที่ควรกระทำในภาวะเช่นนี้ แต่อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าบางคนอาจจะอยากทำแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ตรงไหน และไม่รู้ว่าควรจะทำตารางหรือรูปแบบหน้าตาของบัญชีอย่างไร บางคนพอพูดถึงบัญชีปุ๊บเป็นอันต้องส่ายหน้าเพราะคิดว่าต้องยุ่งยากวุ่นวาย แต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลครับเพราะในวันนี้ผมมีโปรแกรมช่วยในการบันทึกรายจ่ายมาฝากกันเพื่อคำนวณว่าในเดือนหนึ่งๆ หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราจ่ายอะไรไปบ้างกับโปรแกรม Expense Calculator ครับ โปรแกรม Expense Calculator หรือถ้าแปลตรงตัวก็หมายความว่าโปรแกรมคิดคำนวณรายจ่ายตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ขนาดเล็กที่ใช้งานได้ดีตรงจุดครับเพราะเนื่องจากว่าตัวโปรแกรมจะทำการให้เราบันทึกรายจ่ายต่างๆ ของเราที่ต้องการจ่ายรวมไปถึงรายละเอียดการจ่ายเงินนั้นๆ ซึ่งเมื่อเราเรียกรายงานออกมาดู จะพบกับรายละเอียดการจ่ายเงินต่างๆ ว่าจ่ายให้ใคร ค่าอะไร เป็นเงินเท่าไหร่ รวมทั้งหมดเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อเราทราบค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเราก็สามารถมาวางแผนการจัดการด้านการเงินได้ครับ