ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม Babylon Pro 8.0.0

โปรแกรม Babylon Pro 8.0.0 แปลภาษา ที่แปลได้มากถึง 75 ภาษา

เพิ่มเติม
Update! เป็นโปรแกรมแปลภาษา ที่แปลได้มากถึง 75 ภาษา ถ้าคุณใช้ภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี้มาพร้อมพลังจาก Oxford Dictionary มากกว่า 240,000 คำ ที่ให้ทั้งคำแปล และ ประโยค,วลี ตัวอย่าง อีกทั้งยังผนวกเอาไว้ด้วย คำพ้อง (Synonyms) จาก Oxford Thesaurus อีกมากกว่า 365,000 คำ เลยทีเดียว