ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม Classic PDF Editor 12

Classic PDF Editor 12 โปรแกรมจัดการไฟล์ PDF ขั้นเทพ

เพิ่มเติม
Classic PDF Editor เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับไฟล์ PDF ที่มีความสามารถที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่ง คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการแปลงไฟล์ PDF ได้จากไฟล์ต้นฉบับหลากหลายชนิดมากเช่น คุณสามารถแปลงไฟล์ Microsoft Office ทุกชนิดมาเป็นไฟล์ PDF ได้อย่างรวดเร็ว เช่น Word , Excel , Power และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นคุณยังสามารถแปลงไฟล์ PDF ไปเป็นรูปภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น JPEG, BMP, PNG เป็นต้น โปรแกรมมีฟังก์ชั่นพื้นฐานสำหรับไฟล์ PDF ที่ครบครันไมว่าจะเป็น การดู การแก้ไข การตัดหน้าเอกสาร PDF เป็นต้น โปรแกรมนี้นับเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้งาน PDF ที่มีความสามารถมากตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับ