ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม CloneSpy 2.5

โปรแกรม CloneSpy 2.5 เอาไว้สแกนไฟล์ที่ซ้ำกันภายในเครื่องของเรา

เพิ่มเติม
CloneSpy โปรแกรมขนาดจิ๋วเอาไว้สแกนไฟล์ที่ซ้ำกันภายในเครื่องของเรา โปรแกรมนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบ สแกนไฟล์ทั้งหมดในเครื่องว่ามีไฟล์ไหนซ้ำกัน โดยชื่อไฟล์ไม่จำเป็นต้องซ้ำกันก็แต่ แล้่วโปรแกรมนี้จะทำการลบไฟล์ที่ซ้ำนั้นออกและเป็นไฟล์ที่เก่าโดยตรวจสอบจากวันที่อัพเดท โปรแกรมมีขนาดเล็กติดเครื่องไว้ก็ไม่เลว จะได้ไม่ต้องมีไฟล์ซ้ำ ๆ เก็บไว้ให้เปลืองพื้นที่เปล่า ๆ