ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม Dropbox

Dropbox โปรแกรมสำหรับสร้างโฟลเดอร์ออนไลน์ไว้บนเครื่องคอมของคุณ

เพิ่มเติม
Dropbox โปรแกรมสร้างโฟลเดอร์ออนไลน์ทำงานเช่นเดียวกับโฟลเดอร์อื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่มีความแตกต่างตรงที่ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆภายใน Dropbox จะส่งตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Dropbox และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏอยู่ด้านบนไฟล์ของคุณเพื่อให้คุณรู้ว่าไฟล์นั้นได้รับการอัพเดทขึ้นเซอร์เวอร์เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกโอนผ่านการเข้ารหัสแบบ SSL และการเข้ารหัสด้วยรูปแบบ AES - 256 ก่อนที่จะจัดเก็บข้อมูล Dropbox จะติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เกิดขึ้นกับใด ๆ ของเนื้อหาก่อนเสมอ