ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม File Compare Tool

FreeFileSync Portable โปรแกรมเปรียบเทียบและ sync ไฟล์

เพิ่มเติม
สำหรับคนที่ชอบนำไฟล์เดียวกันไปใช้งานตามที่ต่างๆ หรือนำไฟล์ไปบันทึกบนเครื่องคอมเครื่องอื่นหรือบันทึกอยู่ในอุปกรณ์พกพาแล้วนำไฟล์กลับมาใส่บนคอมพิวเตอร์ใหม่จะพบกับปัญหาๆ หนึ่งอยู่เสมอก็คือไม่แน่ใจว่าไฟล์ดังกล่าวไฟล์ไหนที่เป็นไฟล์ล่าสุดหรือไฟล์ตัวไหนเป็นไฟล์ที่อัพเดทล่าสุด และหากจะเปิดเพื่อเช็คแต่ละไฟล์ก็จะเสียเวลามากในกรณีที่มีข้อมูลข้างในอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะจัดการว่าไฟล์ใดเป็นไฟล์ล่าสุดหรือเป็นไฟล์ที่อัพเดทก็คือการหาว่าไฟล์ใดเป็นไฟล์สมบูรณ์แล้วทำให้เหลือแค่ไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง โดยในวันนี้เรามีโปรแกรมๆ หนึ่งมาให้ลองใช้งานกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งโปรแกรมที่ว่านี้คือโปรแกรม “FreeFileSync Portable” ครับ โปรแกรม FreeFileSync Portable เป็นโปรแกรมแนว Portable Software ประเภทฟรีแวร์ที่ช่วยในการเปรียบเทียบไฟล์ที่มีชื่อเดียวกันว่าไฟล์ดังกล่าวมีขนาดไฟล์เท่ากันหรือไม่ ข้อมูลด้านในมีเท่ากันหรือไม่หรือไฟล์ชุดดังกล่าวไฟล์ใดมีการอัพเดทล่าสุด และเรายังสามารถ sync ไฟล์ทั้งคู่เพื่อให้เป็นไฟล์ล่าสุดทั้งสองไฟล์ได้ ประโยชน์ของโปรแกรม FreeFileSync Portable นี้นอกจากจะตรวจ ค้นหา ไฟล์ในคอมพิวเตอร์แล้วยังสามารถใช้ตรวจตรา ค้นหา ไฟล์ในอุปกรณ์พกพาเช่น Flash Drive, Thumb Drive, หรือ External Hard Disk ด้วยกันได้อีกด้วยครับ