ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม FreeFileSync 3.20

FreeFileSync 3.20 โปรแกรม syscronize โฟล์เดอร์ให้มีไฟล์เหมือนกัน

เพิ่มเติม
FreeFileSync เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการซิงโครไนซ์ไฟล์ระหว่างโฟล์เดอร์สองโฟลเดอร์หรือระหว่างไดร์ได้ คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการทำให้สองโฟลเดอร์มีไฟล์ที่เหมือนกันได้อย่างอัตโนมัติเพื่อประโยชน์ในการทำการแบ็คอัพนั่นเอง โดยโปรแกรมนี้จะก๊อบปี้เฉพาะไฟล์ที่ใหม่ๆ ไปลงไว้อีกโฟลเดอร์เท่านั้นไม่ใช่การก๊อปปี้ทั้งโฟลเดอร์ คุณสามารถปรับต่างโปรแกรมในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นเช่นการกำหนดว่าจะให้ส่งไฟล์แบบไหนไปที่รีไซด์เคิลบินเป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถปรับแต่งฟิล์เตอร์ชนิดของไฟล์ที่จะก๊อปปี้ระหว่างโฟลเดอร์ได้อย่างอิสระอีกด้วยเช่นกัน