ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม Hardware Sensors Monitor 4.5.3.1

Hardware Sensors Monitor 4.5.3.1 โปรแกรมตรวจสอบการทำงานเมนบอร์ด

เพิ่มเติม
Hardware Sensors Monitor เป็นโปรแกรมอัถประโยชน์ที่สามารถใช้ในการตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติของชิปเซ็ตบนเมนบอร์ดได้ คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการดูค่าต่างๆ ของเมนบอร์ดเช่น อุณหภูมิของ CPU ค่าแรงดันไฟ รอบการหมุนของพัดลม เมื่อโปรแกรมตรวจพบอาการผิดปกติโปรแกรมจะทำการแจ้งเตือนคุณโดยการส่งเสียงสัญญาณและมีข้อมูลขึ้นแจ้งเตือนที่ system tray ด้วย นอกจากนั้นเมื่อพบอาการผิดปกติโปรแกรมยังสามารถปิดเครื่องให้คุณได้หรือจะสั่งให้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน