ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม McAfee FakeAlert Stinger 10.2.0.209

McAfee FakeAlert Stinger 10.2.0.209 โปรแกรมป้องกันโปรแกรมสแกนไรวัสปลอม

เพิ่มเติม
McAfee FakeAlert Stinger เป็นโปรแกรมสำหรับป้องกันโปรแกรมแอนตี้ไวรัสปลอมแบบที่ว่าชอบเข้ามาในเครื่องของคอมพิวเตอร์ของเราแล้วบอกเราว่าเครื่องของเรานั้นติดไวรัสเสียแล้วและชอบแนะนำว่าให้ดาวโหลดโน่นนี่นั่นเพื่อแก้ไขไวรัสสำหรับคนที่ไม่มีความรู้หรือไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้นับว่าเป็นจุดอ่อนมากเพราะจะหลงเชื่อส่งโปรแกรมเหล่านี้สั่งให้ทำได้โดยง่ายโดยการไปกดดาวโหลดตามที่โปรแกรมต้องการซึ่งนั่นเป็นการเชื้อเชิญไวรัสเข้ามาในเครื่องของเรามากขึ้นนั่นเองอาจถึงขนาดเครื่องพังไปเลยก็ได้ เมื่อติดตั้งโปรแกรมนี้แล้วโปรแกรมจะทำการแสกนหาโปรแกรมเหล่านี้ว่ามีอยู่หรือไม่ และนอกจากนั้นยังป้องกันโปรแกรมปลอมเหล่านี้ให้ผู้ใช้ในอนาคตได้อีกด้วยโปรแกรมนี้นั้นนับว่าควรมีติดเครื่องไว้เป็นอย่างยิ่งครับ