ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม MyDefrag 4.2.2 คอมพิวเตอร์

โปรแกรม MyDefrag 4.2.2 จัดเรียงข้อมูลใน Hard Disk ใหม่ และทำความสะอาดเครื่อง เพื่อให้ทำงานได้เร็ว และมีพื้นที่มากขึ้น

เพิ่มเติม
MyDefrag 4.2.2 : โปรแกรมสำหรับช่วยจัดเรียงข้อมูลใน Hard Disk ใหม่ และทำความสะอาดเครื่อง โดยจะกำจัดไฟล์ขยะที่มีอยู่ในเครื่องทิ้ง และจัดเรียงข้อมูลใน Hard Disk ใหม่ ทำให้มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น และเครื่องทำงานได้เร็วขึ้นครับ ซึ่งโปรแกรมนี้จะใช้เวลาในการทำความสะอาดและจัดเรียงข้อมูลเร็วมาก ถ้าใครเคยใช้ตัว Deflag ที่ติดมากับ windows คงจะรู้ว่าทำงานได้ช้ามาก ๆ บางทีต้องรอถึงครึ่งวันกว่าจะเสร็จ มาลองใช้โปรแกรมตัวนี้ดูครับ แล้วจะติดใจกับของดี ๆ ฟรี ๆ ตัวนี้ครับ