ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม PowerPoint Video Converter V2.50

โปรแกรม E.M. PowerPoint Video Converter V2.50 สามารถแปลงไฟล์ Powerpoint หรืองาน Presenation

เพิ่มเติม
PowerPoint Video Converter โปรแกรมที่สามารถแปลงไฟล์ Powerpoint หรืองาน Presenation ของคุณให้กลายเป็นไฟล์วิดีโอ ประเภท avi, flv, 3gp, swf, mkv, mpeg2 ts, DVD, mp4, mov, mp3 และไฟล์มีเดียอื่น ๆ อีกมากมาย โดยที่ยังคงคุณภาพของภาพและเสียงไว้อย่างดีเยี่ยม