ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม PureText 2.0

PureText 2.0 โปรแกรมกำจัดรูปแบบตัวหนังสือที่ไม่จำเป็น

เพิ่มเติม
สำหรับผู้ที่มีการใช้งานฟังก์ชั่น copy and paste ของวินโดว์เพื่อใช้ในการคัดลอกข้อความบางข้อความจากบางโปรแกรมหรือบางเว็บเพจแล้วล่ะก็หลายครั้งจะพบว่าการคัดลอกนั้นไม่ยากเลยเพียงแค่กด Ctrl V ก็เสร็จแล้วแต่ตอนวางนี่สิปัญหาเนื่องจากบางครั้งการวางข้อความลงในโปรแกรมอื่น ตัวหนังสือที่คัดลอกมามักจะมีรูปแบบของตัวหนังสือติดมาด้วยเช่น ตัวหนา ตัวเอง ซึ่งทำให้ต้องมาแก้ไขกันอีกครั้งเพื่อให้ตัวหนังสือกลับเป็นตัวหนังสือปกติ แต่ด้วยโปรแกรม PureText จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปเนื่องจากโปรแกรมจะทำให้รูปแบบที่ติดมากับตัวหนังสือหายไปและจัดการให้กลายเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือธรรมดาทำให้คุณสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ