ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม SpotAuditor 4.1.6

SpotAuditor 4.1.6 โปรแกรมแอบดู password

เพิ่มเติม
SpotAuditor เป็นโปรแกรมสำหรับดูพาสเวิร์ดที่เก็บไว้ในโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Internet Explorer , Outlook , ICQ, Trillian , Far Ftp, Secore FX FTP, Web Drive FTP, FTP Voyager, AutoFTP, FTP Control, Dial Up , และ MSN Messenger และมันสามารถทำให้คุณสามารถมองเห็นรหัสแผ่นแบบที่มีการทำ mask ไว้ได้อีกด้วย นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถทำให้คุณสามารถเห็นถึงข้อมูลจำพวก Outlook , เว็บไซด์ที่เคยเข้าชม หรือ โปรแกรมที่ติดตั้งและทำงานตอนเริ่มต้นคอมพิวเตอร์อีกด้วย นอกจากนั้นคุณสามารถสั่งลบข้อมูลเหล่านั้นได้จากตัวโปรแกรมเลยนี้เลยครับ