ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม The Gimp 2.6.7

โปรแกรม The Gimp 2.6.7 สำหรับตกแต่งภาพถ่าย รูปภาพต่าง ๆ

เพิ่มเติม
The Gimp โปรแกรมสำหรับตกแต่งภาพถ่าย รูปภาพต่าง ๆ โปรแกรมมีขนาดเล็กกว่า Photoshop หลายเท่าแต่เครื่องไม้ เครื่องมือต่าง ๆ ครบครันหลายหลาก ที่สำคัญเจ้าโปรแกรมตัวนี้แจกฟรี..