ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม Total Commander 7.50 beta 1

โปรแกรม Total Commander 7.50 beta 1 จัดการไฟล์(File Manager)

เพิ่มเติม
Update! โปรแกรม Total Commander (Totalcmd ,shareware-US29 ชื่อเก่าคือ Window Commander) เป็นทั้งโปรแกรม FTP และ โปรแกรมจัดการไฟล์(File Manager) ความสามารถคล้าย โปรแกรม CuteFTP หรือ WS_FTP ผสมกับโปรแกรม Norton Comander ทำงานบน Windows OS ได้ทุกรุ่น