ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม WebLog Expert Lite 7.4

WebLog Expert Lite 7.4 โปรแกรมวิเคราห์เว็บเซิร์ฟเวอร์

เพิ่มเติม
WebLog Expert Lite เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการวิเคราะห์ log file ของระบบเว็บเซอร์เวอร์และจะช่วยให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของคุณ การวิเคราะห์สถิติ สถิติการเข้าถึงไฟล์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้งานหน้าเว็บไซด์แต่ละหน้า การค้นหาเว็บไซด์ของคุณผ่าน Search Engine การวิเคราห์เกี่ยวกับ Error ต่างๆ ในระบบปฏิบัติการของคุณและยังมีอื่น ๆ อีกมากมาย โปรแกรมมีการสร้างรายงานในรูปแบบ HTML ที่สามารถดูเข้าใจได้ง่ายประกอบด้วยชาร์ตรูปแบบต่างๆ โปรแกรมสนับการเก็บ log file จากทั้งเว็บเซอร์ฟเวอร์แบบ Apeche และ IIS และยังสามารถอ่านไฟล์ log ได้ทั้งแบบ GZ และ Zip ด้วย นับว่าเป็นโปรแกรมที่น่าใช้งานเหมาะกับแอ็ดมินเป็นอย่างยิ่ง