ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม WinRAR 3.90 Beta 5

โปรแกรม WinRAR 3.90 Beta 5 เอาไว้ บีบย่อ ไฟล์ (File) เช่นเดียวกับ Winzip นั่นเอง

เพิ่มเติม
Update! แหมรู้สึกอัปเดทหลายรอบแต่ก็ยังเป็น Beta อยู่ WinRAR เป็นโปรแกรมที่มีหน้าที่เอาไว้ บีบย่อ ไฟล์ (File) เช่นเดียวกับ Winzip นั่นเอง แต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นคือ WinRAR สามารถที่จะ ทำการบีบข้อมูลนามสกุล .ZIP หรือจะเป็น .RAR ได้ อีกทั้งยังคลายไฟล์นามสกุล .ARJ , .CAB , .LZH , .ACE , .TAR , .GZ , .UUE ได้อีก