ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม Word Cleaner 5.1.1

Word Cleaner 5.1.1 โปรแกรมแปลง word เป็น HTML

เพิ่มเติม
Word Cleaner เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการแปลงไฟล์เอกสาร DOC/DOCX/RTF/TXT รวมไปถึงรูปภาพต่าง ๆ และตารางไปเป็นรูปแบบ HTML/XHTML/TXT คุณสามารถที่ใช้โปรแกรมนี้แปลงเอกสารได้ทั้งแบบครั้งละไฟล์หรือจะแปลงครั้งละหลายๆ ไฟล์ได้ ซึ่งแม้ว่าในโปรแกรม word นั้นจะมีฟังก์ชั่นชื่อ Save as web page แล้วก็ตามในบางครั้งก็ทำงานได้ไม่ดีเท่าทีควร เช่น มันชอบสร้างโค๊ดทีไม่จำเป็นออกมาทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็นนั่นเอง ซึ่งปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นหากคุณหันมาใช้โปรแกรมนี้แทน โปรแกรมสามารถทำให้โค๊ด HTML ที่ได้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษารูปแบบของไฟล์ไว้โดยการใช้ CSS Style