ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรแกรม XChat 2.8.7f

โปรแกรม XChat 2.8.7f สนทนาแบบ IRC มีหน้าตาและรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย

เพิ่มเติม
โปรแกรมสนทนาแบบ IRC มีหน้าตาและรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย สนับสนุนการทำงาน multiple servers และฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โปรแกรมนี้เป็น Open Source สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้สำหรับ Developers