ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปรโมทเว็บ

CuteRank 3.5.0 โปรแกรมวิเคราะห์อันดับเว็บไซด์

เพิ่มเติม
CuteRank เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบอันดับของเว็บของคุณว่าอยู่ในอันดับเท่าไรของ Search Engine ได้ผ่านคีร์เวิร์ดที่คุณกำหนด คุณสามารถกำหนดรายการของคีร์เวิร์ดไว้ก่อนได้หลังจากนั้นคุณก็เลือกเว็บไซด์ Search Engine ที่มีมาให้ในโปรแกรมซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่าครั้งละหนึ่งเว็บไซด์ โปรแกรมจะแสดงออกมาเป็นรายงานที่เข้าใจได้ง่าย และแสดงอันดับของเว็บไซด์ของคุณออกมาเรียงตามลำดับที่คุณได้เลือกไว้ โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณเก็บสถิติการเคลื่อนไหวของอันดับของเว็บของคุณได้ โดยจะแสดงให้เห็นได้ว่าคุณเคยขึ้นไปได้ดีที่สุดที่อันดับเท่าไร และอันดับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นโปรแกรมยังมีความสามารถในการทำงานแบบตั้งเวลาในการตรวจสอบได้ด้วยน่าสนใจทีเดียวสำหรับผู้ที่กำลังค้นหาเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์อันดับเว็บไซด์