ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โปแกรมแบคอัพข้อมูล

โปรแกรม O&O DiskImage Express 4.1.47 โปรแกรมสำหรับ backup ข้อมูลในฮาร์ดดีส

เพิ่มเติม
O&O DiskImage Express 4.1.47 : ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับ backup ข้อมูลในฮาร์ดดีส เป็นฟรีโปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลในฮาร์ดดีสของท่าน ป้องกันข้อมูลของท่านไม่ให้เกิดความเสียหาย และสามารถกู้ข้อมูลเดิมกลับมาทำงานได้เหมือนเช่นเดิม โดยสามารถเลือกได้ว่าจะสำรองข้อมูลเพียงไดรฟ์เดียว หรือทุกฮาร์ดไดรฟ์ โดยโปรแกรมจะทำการสำรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้ง่าย และไฟล์สำรองข้อมูลที่ได้มีขนาดเล็กครับ

โปรแกรม O&O DiskImage Express 4.1.34 สำหรับ backup ข้อมูลในฮาร์ดดีส

เพิ่มเติม
O&O DiskImage Express 4.1.34 : เป็นฟรีโปรแกรมสำหรับสำรองข้อมูลในฮาร์ดดีสของท่าน ป้องกันข้อมูลของท่านเกิดความเสียหาย จะได้กู้ข้อมูลเดิมกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม โดยสามารถเลือกได้ว่าจะสำรองข้อมูลเพียงไดรฟ์เดียว หรือทุกฮาร์ดไดรฟ์ โดยโปรแกรมจะทำการสำรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้ง่าย และไฟล์สำรองข้อมูลที่ได้มีขนาดเล็กครับ