ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดเครื่องคิดเลข

Calcute โปรแกรมเครื่องคิดเลข

เพิ่มเติม
Calcute : ดูจากชื่อโปรแกรมก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเครื่องคิดเลขนั่นเอง โดยเจ้าโปรแกรมนี้สามารถที่จะแก้สมการที่ซับซ้อน อย่างเช่น (1+2) * 3% + Sin(4 5/6)^7 ได้ครับ และมันยังสามารถแก้ไขงานที่เคยทำไปแล้วก็ได้ครับ, ทำการคำนวณใหม่, Cut และ Paste ก็ได้ หรือว่าถาคุณต้องการ Save งานของคุณลงเป็นไฟล์ก้สามารถทำได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือว่าจะ Save ด้วยตัวเองครับ และสามารถเรีกมันกลับมาในภายหลังได้ สามารถใส่ค่าเศษส่วน อย่างเช่น 2 1/3 ได้เลยแทนที่จะต้องมาใส่ 2.33333... , และยังสามารถกรุ๊ปตัวเลขได้ด้วย (ใส่ Comma ที่หลักพัน) เปลี่ยนจุดหรือ Comma ได้สำหรับผู้ใช้ทั่วโลกเลยครับ โดยโปรแกรมนี้เค้ามีทั้งโหมด Single-Line Mode หรือ Flexible Multi-Line Editor, สามารถแสดงและซ่อนปุ่มได้ด้วย, และยังสามารถปรับฟ้อนท์และขนาดของปุ่มต่างๆ แยกกันได้