ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรมกำจัดไฟล์ที่ซ้ำกัน

Duplicate Finder โปรแกรม search ที่จะช่วยคุณกำจัดไฟล์ที่ซ้ำกัน

เพิ่มเติม
Duplicate Finder : เป็นโปรแกรม search ที่จะช่วยคุณกำจัดไฟล์ที่ซ้ำกัน,เพิ่มพื้นที่ใน disc และทำให้การทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น โปรแกรมนี้จะจับคู่ byte ต่อ byte หรือที่เรียกว่า CRC32 เพื่อให้คุณได้รับผลที่ถูกต้องที่สุด เร็วกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าโปรแกรมอื่นๆช่วยให้ผู้ใช้สามารถลบไฟล์ที่ซ้ำกันจริงๆออกจากระบบหรือย้าย

Duplicate Finder โปรแกรมสำหรับกำจัดไฟล์ที่ซ้ำกัน

เพิ่มเติม
Duplicate Finder : เป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไฟล์ที่ซ้ำกันออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ harddisk และทำให้ run ระบบได้อย่างราบรื่น โปรแกรมนี้จะเทียบกัน byte ต่อ byte หรือ CRC32 เพื่อให้ผลออกมาแม่นยำที่สุดเร็วกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าโปรแกรมอื่นๆจากระบบของมันหรือย้ายไป