ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรมคัดคนก่อนเข้าทำงาน

AVELife TestGold Studio โปรแกรมสำหรับคัดคนก่อนการเข้าทำงานจริง

download
AVELife TestGold Studio : เป็นโปรแกรมสำหรับคัดคนก่อนการเข้าทำงานจริง, รับรอง, ฝึกพนักงานและนักเรียนของคุณ จากแบบทดสอบที่สามารถพัฒนาจิตใจและการศึกษา, ประเมินผลการทดสอบและติดตามผลคะแนนทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายและ Local โปรแกรมนี้ยังมี Interface ที่สามารถใช้งานได้ง่ายทั้งกับผู้สอนและผู้ใช้ รวมทั้งยังดูเป็นมืออาชีพอีกด้วยครับ รูปแบบการทดสอบที่ซับซ้อน (สร้างคำถามได้หลายแบบ, ใส่การเน้นหนัก, Tips, ผลตอบกลับ, แบ่งส่วน, จำกัด โดยเพศและอายุ, สุ่มคำถามและคำถามแบบตัวเลือก, ผลที่ได้ออกมาเป็นผลสรุปรวม, เน้นที่ผลการค้นหา, ขยายคำอธิบายแบบทดสอบ, ฯลฯ)