ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรมคำนวณงาน

Aluminium Profressional โปรแกรมคำนวณงานกระจกอลูมิเนียม

เพิ่มเติม
โปรแกรม คำนวณงาน กระจกอลูมิเนียม (Aluminium Profressional) : โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมสำหรับ คำนวณงานกระจก อลูมิเนียม สามารถคำนวณราคาชุดงานกระจกอลูมิเนียม โดยสามารถแยก ราคาต้นทุนต่อชุด ค่าแรงต่อชุด กำไรต่อชุด แสดงให้เห็น สามารถคำนวณวัสดุที่ใช้ในงาน โดยแยกเป็นเส้นอลูมิเนียม อุปกรณ์ และกระจก ซึ่งจะแสดงราคาต้นทุดของวัสดุให้เห็นทุกรายการ ทั้งนี้ราคาตุ้นทุน, ค่าแรง, กำไร, ราคาวัสดุเส้นอลูมิเนียม, ราคาอุปกรณ์, ราคากระจก ผู้ใช้โปรแกรมสามารถกำหนดได้ตามราคาท้องตลาด ตามแต่ละ พื้นที่ ที่ผู้ใช้ทำงานอยู่