ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรมช่วยจัดการไฟล์เอกสาร

Active Document Keeper โปรแกรมที่ช่วยทำการจัดการไฟล์เอกสารทั้งส่วนตัวและในองค์กรของคุณ

เพิ่มเติม
Active Document Keeper : โปรแกรมนีนะครับ เป็นโปรแกรมที่ช่วยทำการจัดการไฟล์เอกสาร ทั้งส่วนตัว และในองค์กรของคุณนะครับ ให้คุณมีการจัดเก็บเอกสารต่างๆ อย่างมีระบบ เป็นหมวดหมู่ ทำให้ทำงานได้อย่างเป็นมาตรฐาน ซึ่งเอกสารทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะช่วยคุณประหยัดเนื่อที่ฮารดิสด้วย เพราะจะไม่มีการจัดเก็บซ้ำซ้อน โดนเอกสารที่อันสามารถทำการดัดแปลงแก้ไข และยังสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว