ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรมช่วยป้องกัน Icon

1st Desktop Guard โปรแกรมที่จะช่วยป้องกัน Icon บน Desktop

เพิ่มเติม
1st Desktop Guard : เป็นโปรแกรมที่จะช่วยป้องกัน Icon บน Desktop ของคุณจากการจัดรูปแบบใหม่,ช่วยหยุดการเปลี่ยนแปลง Wallpaper และ Screensaver ของ Desktop,ช่วยป้องกันการเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์สาธารณะ,บันทึก,เรียกกลับคืนและล็อคการจัดวาง Desktop เนื่องจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณและทุกคนในครอบครัวใช้มันมันยากที่จะรักษา Icon ที่ตั้งอยู่บน Desktop ซึ่งหลายๆ ครั้งคุณอาจจะต้องการจัดมันให้แตกต่างกันจากงานที่ต่างกัน