ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรมตรวจสอบคอมพิวเตอร์

Runscanner โปรแกรมตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม
Runscanner : โปรแกรมที่ช่วยแสดงการทำงาน บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ว่า มีโปรแกรมไหนทำงานอยู่บ้าง โปรแกรมตัวไหนที่เข้าข่ายเป็นไวรัส ,สปายแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายอื่น ๆ อีกดด้วย ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมอีกตัวที่มีประโยชน์มาก