ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรมปรับขนาดภาพ

Advanced Image Resizer โปรแกรมสำหรับแปลงและปรับขนาดภาพ

เพิ่มเติม
Advanced Image Resizer : เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงและปรับขนาดภาพที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายทีเดียวครับ และมันยังให้คุณสามารถที่จะแปลง, ปรับขนาดภาพและใส่ตำหนิลงในภาพและสร้างแกลอรี่ภาพบนเวบไซต์ และมันยังสามารถที่จะปรับขนาดของภาพ, แปลงภาพ, หมุนภาพจำนวนมากแบบ Batch ในเวลาเดียวกัน หรือแม้แต่จะใส่ตำหนิบนภาพตามที่คุณต้องการและมันยังมีข้อดีอีกหลายอย่างทีเดียวครับอย่างเช่นการปรับขนาดของภาพจำนวนมากในเวลาเดียวกัน, เปลี่ยนชื่อไฟล์จำนวนมากโดยการใส่คำนำหน้าหรือคำตามหลังของไฟล์ภาพ และก็สามารภที่จะเปลี่ยนรูปแบบไฟล์แบบ Batch ได้ด้วยครับ โดยโปรแกรมนี้สามารถรองรับรูปแบบไฟล์ที่เป็นที่นิยมไดทั้ง JPEG, GIF, BMP, PNG, PCX, TIFF, WMF, EMF และ WBMP Stamp ข้อความ,ตำหนิตามที่คุณต้องการหรือโลโก้กราฟฟิกและสามารถที่จะกำหนดขนาดฟ้อนท์ได้ด้วย