ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรมป้องกันไฟล์และโฟลเดอร์

Easy File & Folder Protector โปรแกรมป้องกันไฟล์และโฟลเดอร์

เพิ่มเติม
Easy File & Folder Protector : เป็นโปรแกรมป้องกันไฟล์และโฟลเดอร์ที่สามารถตั้งอยู่บน Windows 95/98/ME/NT/2000/XP ด้วยโปรแกรมนี้คุณสามารถป้องกันไม่ให้ใครเข้าถึงไฟล์ของคุณ หรือซ่อนมันจากการแสดงผลหรือการค้นหา โปรแกรม Easy File & Folder Protector เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ง่าย เนื่องจากโปรแกรมนี้ใช้ high-reliability VXD driver เพื่อปกป้องไฟล์ของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อได้ว่าคุณจะไม่สูญเสียข้อมูลของคุณไป ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้กับโปรแกรมอื่น