ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรมระบบสต็อกสินค้า

Stock Plus System โปรแกรมบริหารงานระบบสต็อกสินค้า

เพิ่มเติม
โปรแกรมสต็อกสินค้า (Stock Plus System) : เป็นโปรแกรมระบบบริหารควบคุมสต็อกสินค้า ซึ่งเป็นการบริหารแบบเข้าก่อนออกก่อน (First in First Out : FIFO) ซึ่งสามารถบริงานได้อย่างลงตัว ทั้งการสร้างเอกสารต่างๆ เช่น ใบรับ-ส่งสินค้า,ใบเสนอราคา,ใบสั่งซื้อ ,ใบวางบิล ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถเรียกรายงานต่างๆออกมาได้ทันที ทั้งรายงานตรวจนับสินค้า รายงานภาษี ควบคุมรอบด้าน มีได้หลายหน่วยสินค้า ทำให้คุณบริหางงานทั้งสิ้นค้าคงคลังทั้งหมดได้ด้วย