ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรมแปลงออดิโอ

AEDTools Pro โปรแกรมแปลงออดิโอรายการของรูปแบบต่างๆ มากกว่า 20 รูปแบบ

เพิ่มเติม
AEDTools Pro : เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงออดิโอครับ รายการของรูปแบบต่างๆ มากกว่า 20 รูปแบบ (WMA, MP3, Ogg, RealMedia, ฯลฯ) และสามารถขยายได้โดยการ Update Plug-in อย่างสม่ำเสมอนะครับ ดปรแกรมนี้ยังสามารถรองรับโมดูลสำหรับ Winamp และโปรแกรมนี้เค้ายังมีฟังก์ชั่นควบคุมการสุ่มความถี่เพื่อหลีกเลี่ยงการเพี้ยนจากการแปลงของการสุ่มความถี่ และคุณยังสามารถที่จะ Preview ผลการแปลงก่อนได้ด้วยเพื่อให้คุณสามารถเลือกค่าต่างๆ ในการแปลงได้ตามที่คุณต้องการก่อนที่จะทำการแปลง นอกจากนี้โปรแกรมนี้เค้ายังมี Wizard เพื่อช่วยให้คุณสามารถตั้งรูปแบบการแปลงทีละขั้นเลยครับ ถ้าคุณต้องการแปลงโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ออดิโอหลายๆ ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์นั้น โปรแกรมนี้เค้าก็สามารถทำได้