ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล

Tiny QC Tools โปรแกรม Add-In ในไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลที่รวบรวมคำสั่งพื้นฐาน

เพิ่มเติม
Tiny QC Tools (Add-in ใน MS.Excel ที่รวม คำสั่งพื้นฐาน ของการควบคุม คุณภาพพื้นฐาน) : Message from Developers (ข้อความ จากทางผู้พัฒนาโปรแกรมนี้) : " Tiny QC Tool เป็นโปรแกรม Add-In ในไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลที่รวบรวมคำสั่งพื้นฐานในการควบคุมคุณภาพพื้นฐานไว้อย่างเพียงพอ คำสั่งพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ Pareto, Scatter Plot, Histogram and Process Capability, Box Plot, Control Chart (X Bar, R) พร้อมกับ Cpk report, และ การคำนวณ Defect rates นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถตรวจจับจุดที่ผิดปกติบนแผนภูมิควบคุมได้ โดยการกำหนดกฎการตรวจสอบ