ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรม Puran Utilities

Puran Utilities :เอาอยู่ทุก utility จัดการคอมด้วยโปรแกรมเดียว

เพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์กับการดูแลรักษาดูจะเป็นของที่คู่กันจนแทบจะแยกไม่ออกเสียแล้ว เพราะในโลกยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลสำคัญต่างๆ เราล้วนแต่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาจึงอาจกล่าวได้ว่าเท่ากับเสียแขนขาของเราไปเลยก็ว่าได้ครับ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการดูลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทั้งระบบดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเพราะหากเราปรับหรือแก้ไขบางอย่างไปโดยไม่ถูกต้องก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีอาการรวน ผิดปกติ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้จึงจำเป็นต้องมีโปรแกรม utilities ต่างๆ เข้ามาช่วยงาน ซึ่งโปรแกรม utilities แต่ละตัวนั้นก็จะทำงานเฉพาะด้าน ดังนั้นการที่จะตรวจสอบคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นทั้งหมดจึงต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานหลายตัวซึ่งถือได้ว่ามีความยุ่งยากพอสมควร ดังนั้นในวันนี้จึงขอนำเสนอโปรแกรม Utilities ตัวหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรื่องเหล่านี้ให้เป็นเรื่องง่ายๆในโปรแกรมเดียวครับ ซึ่งเจ้าโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรม Puran Utilities นั่นเอง โปรแกรม Puran Utilities เป็นโปรแกรม freeware จากค่าย Puran Software ที่ช่วยในการจัดการเรื่องการดูลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นเรื่องง่ายดาย โดยเจ้า Puran Utilities นี้ได้รวบรวมเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ ไว้กว่า 20 ชนิดเพื่อช่วยในการดูแลเครื่องอาทิเช่น Puran Defrag, File Recover, Disk Check, Uninstaller with Force Uninstall, Disk Cleaner, Registry Cleaner, Registry Defrag, Duplicate File Finder, Permanent Delete, Delete History, and Gaming PC. เป็นต้น