ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดโปรแกรม Share

ShareO for Outlook โปรแกรมสำหรับ Share และ Synchronize โฟลเดอร์

เพิ่มเติม
ShareO for Outlook : เป็นโปรแกรมสำหรับ Share และ Synchronize โฟลเดอร์ส่วนตัวของ Microsoft Outlook โดยไม่ต้องมี Server สามารถสร้าง Share Workspace ที่รวมสิ่งต่างๆ ที่ Share ไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นปฏิทิน, Contact, บันทึก, E-mail (ทั้ง Inbox, รายการที่ส่งและอื่นๆ), Task, Note, เอกสารและโฟลเดอร์อื่นๆ เจ้าโปรแกรมนี้เค้าสามารถที่จะ Synchronize ข้อมูลของคุณกับเพื่อนของคุณได้ แค่เพียง Click Send กับ Recieve ใน MS Outlook (หรือจะสั่งให้มันทำงานอัตโนมัติก็ได้ครับ) แล้วข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนคุณและ Update ข้อมูลของเค้าโดยอัตโนมัติ