ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด โปรแกรมพิมพ์สัมผัส

Touch Typing 2010 โปรแกรมพิมพ์สัมผัส 2010

เพิ่มเติม
Touch Typing 2010 (โปรแกรม พิมพ์สัมผัส 2010) : โปรแกรม TouchTyping หรือ โปรแกรมพิมพ์สัมผัส 2010 เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการ ฝึกพิมพ์ ภาษา อังกฤษ / ภาษาไทย ในโปรแกรมเดียวครับ ถือได้ว่าน่าสนใจที่จะนำไปฝึกทดสอบ รวมไปถึงให้ลูกหลาน หัดพิมพ์ เพิ่มความเร็ว และความคล่องในการพิมพ์ดูครับ โดยโปรแกรมนี้มีการ ทดสอบความเร็วและรายงานผลเป็นเส้นกราฟ ให้ดูเพื่อปรับปรุงและพัฒนาฝีมือในครั้งต่อไป แถมตบท้ายด้วย ฝึกพิมพ์ด้วยเกมส์สนุกๆ ให้อีก 3 เกมส์