ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด AD File

AD File Transmitter โปแกรมที่เอาไว้สำหรับจัดการในการส่งข้อมูลซึ่งสามารถใช้ควบคุมได้ทังการส่งข้ามออฟฟิต

เพิ่มเติม
AD File Transmitter : สำหรับ โปรแกรมนี้ก็ เป็นโปแกรมที่เอาไว้ สำหรับจัดการในการส่งข้อมูล ซึ่งสามารถใช้ควบคุมได้ทังการส่งข้ามออฟฟิต หรือ ข้ามเครื่อง Workstation ในระบบได้ ซึ่งสามารถทำงานในองค์กรที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถส่งผ่านไปยัง ระบบ เครือข่าย Network ภายในองค์กรอย่าง LAN (Local Area Network) หรือจะเลือกให้ โปรแกรมนี้ ส่งไฟล์ผ่านโดยใช้ E-Mail