ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด AccelWare Unit

AccelWare Unit Conversion Tool โปรแกรมสำหรับเทียบค่าหน่วย

เพิ่มเติม
AccelWare Unit Conversion Tool : เป็นโปรแกรมสำหรับเทียบค่าหน่วย จากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งนะครับ ซึ่งจะช่วยทำให้ง่ายๆต่อการนำค่าๆต่างๆเหล่านั้นไปใช้ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์เอามากๆ เลยนะครับ โดยในเวอร์ชั่นนี้ได้รวบรวมเอาไว้ถึง 2,200 หน่วย จาก 78 ประเภท ซึ่งหน่วยในโปรแกรมนี้มีทั้ง หน่วยของ ระยะทาง ,น้ำหนัก , ความเร็ว , มวลของสาร , ตัวเลข , เสียง , เวลา , พลังงาน ,ไฟฟ้า ฯลฯ