ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Adolix Outlook Express Backup

Adolix Outlook Express Backup โปรแกรมสำหรับ สำรองข้อมูล

เพิ่มเติม
Adolix Outlook Express Backup : สำหรับโปรแกรมนี้ก็ เป็นโปรแกรมสำหรับ สำรองข้อมูล (Backup) ข้อมูล E-Mail (E-Mails, Accounts, Signatures, Address Book, Settings, Message Rules และ Blocked Senders Lists) จาก Top 9 Email Clients ข้อมูลทั้งหมดจะถูก บันทึก (Save) ลงในไฟล์เดียว,ย่อไฟล์ที่ถูกป้องกันดังนั้นมันจึงสามารถ restore ไดอย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรมนี้ยังสามารถรองรับ top 9 email clients อย่างเช่น MS Outlook, Outlook Express, Eudora, Netscape Messenger, IncrediMail, PocoMail, The Bat และ Opera Mail