ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Advanced SystemCare Free 3.4.2

โปรแกรม Advanced SystemCare Free 3.4.2 โปรแกรมสำหรับซ่อมแซม ปรับปรุง ปกป้อง ทำความสะอาด เพิ่มความเร็วให้เครื่อง และสแกนไวรัส

เพิ่มเติม
Advanced SystemCare Free 3.4.2 : โปรแกรมตัวนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความ สะดวกให้กับผู้ใช้งาน เพียงเราคลิกเพียงแค่ปุ่มเดียวจะสามารถช่วยปกป้อง ซ่อม และปรับปรุงประสิทธิพาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นได้เลย นับว่ามีความสะดวกอย่างมากต่อผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญ หาคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาและการปกป้อง โดยงานทั้งหมดทำงานใช้เวลาเพียง 1 นาที และตอนนี้ได้อัพเดทเวอร์ชันล่าสุด Advanced SystemCare Free 3.4.2 โปรแกรมได้เพิ่มเติมให้มีความสามารถในการกำจัด Spyware และ Adware, ปกป้องพัยคุกคาม, ป้องกันความเป็นส่วนตัว, ซ่อมบำรุงข้อผิดพลวดของ Registry , ทำความสะอาดไฟล์ตกค้างในเครื่อง, ซ่อมระบบ windows,และเพิ่มความเร็วของเครื่องให้แรงขึ้นด้วยกา รคลิกเพียงแค่ปุ่มเดียว เหลือเเชื่อใช่ไม๊หละ ของเค้าดีจริงไม่ลองไม่รู้ครับ