ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Balabolk

Balabolka Portable โปรแกรมอ่านออกเสียงไฟล์ Text ต่าง ๆให้ออกมาเป็นเสียง

เพิ่มเติม
Balabolka Portable : สำหรับ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม ประเภท TTS หรือว่า Text-to-Speech โปรแกรมที่ช่วย อ่าน ออกเสียง Text หรือข้อความและ สามารถบันทึกเสียงที่อ่าน ออกมาเป็นรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น .MP3, .WAV, .WMV เป็นต้น และ รองรับไฟล์ที่จะอ่านได้หลายไฟล์ เช่น PDF, DOC, HTML เป็นต้น และที่สำคัญอีกอย่างคือ โปรแกรมนี้แจกฟรี