ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Bifrost Inventory Management

Bifrost Inventory Management โปรแกรมบันทึกและเก็บรายละเอียดของคุณ

เพิ่มเติม
Bifrost Inventory Management : เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการข้าวของภายในบ้าน โปรแกรมนี้จะบันทึกและเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับของส่วนตัวของคุณ โดยมันจะมีรายชื่อ, ประเภทของมัน, สถานะ, คำอธิบายและอื่นๆ มุมมองแบบตารางให้คุณสามารถที่จะดูข้อมูลในแบบแถวและคอลัมภ์ มุมมองแบบมาตรฐาน ให้คุณสามารถเข้าถึงแก้ไขและค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของตารางอย่างเช่นชื่อ Font, ขนาดและอื่นๆ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบและสร้างมาเพื่อ Windows 95/ 98/ ME/ NT/ 2000/ ME/ XP